Trường Mẫu Giáo Tân Hòa – Tân Hiệp

Thông báo – Nhiệm vụ trong năm học mới

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Xây dựng phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện công bằng trong GDMN, đảm bảo tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành kỹ năng sống, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông.

II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

– Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nề niếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, mỗi năm học mỗi nhà trường lựa chọn đăng ký với phòng GD&ĐT ít nhất 02 nội dung đổi mới hoặc trọng tâm thực hiện, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.

– Khuyến khích các phòng GD&ĐT nơi có điều kiện, phát động phong trào “Cặp lá yêu thương” trong giáo dục mầm non Hà Nội, sẻ chia, kết nghĩa, hỗ trợ cho giáo dục mầm non tại các huyện còn khó khăn của Thủ đô và các tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

2. Phát triển qui mô mạng lưới cơ sở GDMN, tăng tỷ lệ huy động trẻ. Củng cố nâng cao chất lượng PCGDMNTENT

– Quận, huyện thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn và các khu đô thị theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 về quy hoạch hệ thống GDMN, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 3075/QĐ-UBND về quy hoạch mạng lưới trường học Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường mầm non, trong đó quan tâm các khu công nghiệp, khu đô thị và khu vực đông dân cư.

– Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố “Kế hoạch Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020”, phòng GD&ĐT phối hợp, tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã hoàn thành xây dựng và phê duyệt trong năm 2017 “Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020” của đơn vị, gửi về Sở GD & ĐT để tổng hợp báo cáo thành phố đúng tiến độ.

– Căn cứ “Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020” của quận, huyện, thị xã đã được phê duyệt, căn cứ Đề án, Kế hoạch, Chương trình của Bộ GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của thành phố, mỗi nhà trường xây dựng “Kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2020”, trong đó rõ lộ trình xây dựng thương hiệu, cam kết chất lượng trường mầm non chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao hoặc nâng cao chất lượng đối với trường mầm non đại trà. Phòng GD & ĐT tham mưu phối hợp với các phòng ban ngành thuộc quận, huyện duyệt “Kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2020”. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định năng lực quản lý, quản trị nhà trường, chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo trong giáo dục mầm non thông qua việc xây dựng “Kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2020”.

– Tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD & ĐT qui định điều kiện bảo đảm và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Hà Nội duy trì nâng cao chất lượng PCGDMNTENT, thực hiện đồng bộ phần mềm phổ cập từ thành phố đến cơ sở GDMN, để đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNTENT, xã Đồng Thái huyện Ba Vì phấn đấu đạt chuẩn phổ cập.

3. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ

3.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ

– Thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở GDMN  triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo có biện pháp khắc phục.

 3.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe

– Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND thành phố Tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch liên ngành số 726/KHLN/YT- GD& ĐT ngày 14/3/2017 của Sở GD & ĐT và Sở Y tế Hà Nội về công tác phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2017Thực hiện các qui định về VSATTP, kiểm tra tư cách pháp nhân của đơn vị cung ứng thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, danh mục thực phẩm, người đứng đầu cơ sở GDMN chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ việc ký hợp đồng cung ứng thực phẩm phục vụ công tác bán trú tại cơ sở GDMN đảm bảo an toàn về chất lượng, số lượng thực phẩm.

– Phấn đấu 100% bếp ăn đủ điều kiện, nâng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, thực phẩm an toàn. Yêu cầu các cơ sở GDMN cải tiến hình thức tuyên truyền, giới thiệu cho PHHS về bữa ăn, thực đơn dinh dưỡng tại cơ sở mang tính chuyên nghiệp.

– Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Các cơ sở GDMN sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn rà soát, cập nhật các qui định mới, không sử dụng những phần mềm chưa được thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng.

– Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và triển khai công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

– Thành phố sẽ phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án sữa học đường trong cấp học mầm non. Tiếp tục nhân diện mô hình phòng chống SDD và mô hình vườn trường trồng rau ở các huyện và các quận có điều kiện.

 3.3. Xây dựng mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

– Triển khai trong các cơ sở GDMN thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đổi mới phương pháp, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình GDMN; 100% cơ sở GDMN có sân chơi giáo dục thể chất, trang bị đủ thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ theo quy định; GV được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; nhân rộng kết quả thực hiện tốt của chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.

– Quán triệt đến 100% CBQL, GVMN những nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT và tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện tốt Chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

– Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ GDĐT về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức cuộc thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp tỉnh và cấp Quốc gia; sơ kết, báo cáo rút kinh nghiệm 2 năm học triển khai thực hiện chuyên đề cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

– Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017, kế thừa kết quả, thành tích đạt được của năm học 2016-2017, GDMN Hà Nội tập trung đồng bộ xây dựng “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2017- 2020:

Xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện sáng- xanh - sạch - đẹp – an toàn, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum tạo sân vườn sinh thái, quy hoạch cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ. Thiết kế khu vui chơi, khu thể chất, phòng thể chất, các phòng chức năng được sử dụng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động học chuyên biệt (âm nhạc, tạo hình, thể dục, văn học chiếu phim, khám phá) phù hợp theo điều kiện của cơ sở GDMN.

a) Mô hình trường mầm non chất lượng cao:

– Các trường mầm non chất lượng cao điều chỉnh, bổ sung, xây dựng Chương trình giáo dục nâng cao giai đoạn 2017-2020, đáp ứng định hướng phát triển GD&ĐT trong giai đoạn mới và thực hiện theo lộ trình Đề án trường mầm non chất lượng cao đã được thành phố phê duyệt.

– Liên kết với các trường mầm non quốc tế trong khuôn khổ hữu nghị, hợp tác trao đổi chuyên môn với Nhật, Bungari, Úc, Thụy Điển và trường Quốc tế Liên hiệp quốc UNIS…

b) Mô hình trường học kết nối đối với các trường mầm non Hà Nội:

– Các cơ sở GDMN phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng nhu cầu của trẻ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học. Bổ sung các nội dung, hình thức hoạt động phù hợp của các Chương trình giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế trong thực hiện Chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT: Phương pháp giáo dục Montessori lĩnh vực thực hành cuộc sống; mô hình “ Không gian sáng tạo”; Làm quen tin học, ngoại ngữ.

– Yêu cầu 100% cơ sở GDMN, 100% GV phải xây dựng các nội dung, hoạt động định kỳ theo chế độ sinh hoạt một ngày: Tăng cường tổ chức hoạt động học trải nghiệm theo nhóm, hạn chế hình thức cho trẻ học ngồi tại chỗ thụ động, quan tâm phát triển năng lực cá nhân. Tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể, múa hát (dân vũ), trò chơi vận động nhanh, mạnh, bền, khéo, hoạt động lao động, trực nhật, tự phục vụ. Nhằm rèn luyện cho trẻ tính tự lập học tập, có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, lễ giáo tốt, giáo dục lòng nhân ái phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Từ năm 2017, GDMN coi đây là nhiệm vụ phải thực hiện để rèn luyện các thế hệ trẻ mầm non có phẩm chất tốt, có kỹ năng, kiến thức tốt.

– Xây dựng Kế hoạch phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ giữa gia đình – nhà trường – cộng đồng, tuyên truyền để cha mẹ trẻ tham gia tích cực các hoạt động.

– Trường điểm thành phố và Bộ GD&ĐT năm học 2017-2018: Tất cả các trường điểm đều thực hiện nội dung “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

+ Trường mầm non chất lượng cao 20/10 quận Hoàn Kiếm: Phát triển thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020.

+ Trường mầm non Mai Dịch, MN Trung Hòa – quận Cầu Giấy; MG Quang Trung – quận Hoàn Kiếm; MN 3/2 – quận Hà Đông; MN Tân Lập – huyện Đan Phượng: Tổ chức các hoạt động giáo dục lĩnh vực nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ PCCC.

+ Trường mầm non Trâu Quì – Gia Lâm: Công tác chăm sóc nuôi dưỡng – VSATTP.

+ Mở rộng các lớp thí điểm phương pháp tiên tiến với trường Quốc tế Liên hiệp quốc UNIS tại 07 trường mầm non chất lượng cao: Mầm non 20/10- Hoàn Kiếm, Mẫu giáo Việt Triều, Mẫu giáo MNB trực thuộc Sở; Mầm non Mai Dịch- Cầu Giấy; Mầm non Đô Thị Sài Đồng; Mầm non Đô Thị Việt Hưng – Long Biên; Mầm non Việt Bun – Hai Bà Trưng

4. Kiểm định chất lượng GDMN

100% số trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, it nhất 45% số trường  được đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn từ cấp độ 1 trở lên. Chỉ đạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tham gia đánh giá ngoài đảm bảo có chất lượng hiệu quả. Phòng GD&ĐT tham mưu đầu tư cho các trường mầm non để đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục có chất lượng.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

– Phòng GD & ĐT tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã cân đối kinh phí, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tạo mặt bằng chung về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia giữa các cấp học trên cùng địa bàn, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch đã đăng ký năm 2017. Gom điểm lẻ, đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới trường, đảm bảo sĩ số trẻ/nhóm, lớp theo Điều lệ trường mầm non. Ưu tiên thực hiện kiên cố hóa trường, lớp (phòng học tạm, nhờ, phòng cấp 4 xuống cấp), đảm bảo trường, nhóm, lớp, các điểm trường lẻ có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.

– Quan tâm đầu tư đạt các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các trường mầm non, đặc biệt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Các quận, huyện rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho GV, CBQL trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Tăng cường chỉ đạo tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các cơ sở GDMN.

6. Phát triển đội ngũ CBQL và GV mầm non

– Thực hiện các văn bản liên quan đến đội ngũ: TT 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập; TT 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; TT 20/TTLT-BNV&GDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; TT 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 về việc phúc đáp CV 4453/BNV-CCVC; Công văn 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới 100% CBQL, GV, NV tại các cơ sở GDMN, chú trọng phong cách, đồng phục làm việc, biển tên theo vị trí việc làm. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các cơ sở GDMN đi đầu trong đổi mới, phát triển.

– Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện đánh giá đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Yêu cầu GV tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới.

– Thực hiện đổi mới bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ:

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai tập huấn bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GVMN qua mạng các Modul ưu tiên của Bộ.

+ Bồi dưỡng đại trà chuyên đề “ Điều chỉnh chương trình GDMN và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển nhận thức”

+ Bồi dưỡng CBQL, giáo viên cốt cán trường mầm non chất lượng cao và trường điểm quận huyện phương pháp tiếp cận học qua chơi và STEAM trong GDMN với chuyên gia nước ngoài; Bồi dưỡng giáo viên có năng khiếu tạo hình khóa đào tạo kỹ năng gấp giấy Hàn Quốc với chuyên gia gấp giấy Hàn Quốc.

+ Tiếp tục mở rộng bồi dưỡng giáo viên 07 trường chất lượng cao với điều phối viên trường Quốc tế Liên hiệp quốc UNIS.

+ Phòng GD&ĐT chủ động thực hiện bồi dưỡng các nội dung theo nhu cầu địa phương. Đặc biệt tham mưu, phối hợp bồi dưỡng cho CBQL về nghiệp vụ tài chính, quản trị cơ sở GDMN, CNTT. Xây dựng đội ngũ CBQL có năng lực, người đứng đầu cơ sở GDMN giỏi.

 7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

– Sở GD & ĐT tham mưu với thành phố sửa đổi Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 Ban hành qui định cụ thể tiêu chí về CSVC, đội ngũ GV, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở GDMN, giáo dục phổ thông chất lượng cao. Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về Ban hành qui định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình GDMN, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở GDMN, giáo dục phổ thông chất lượng cao.

– Sở GD & ĐT xây dựng bộ công cụ dùng cho các cấp quản lý để đánh giá thực hiện chương trình GDMN, cam kết chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục của cơ sở GDMN với cha mẹ trẻ.

– Tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND xã, phường, thị trấn đối với các cơ sở GDMN là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và các nhóm trẻ. Xác định năm học 2017-2018 thực hiện kỷ cương đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

– Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cấp, chú trọng các nội dung: Kiểm tra liên ngành “Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020” tại quận, huyện; Kiểm tra công tác thu chi; Thực hiện nhiệm vụ năm học, qui chế chuyên môn thực hiện Chương trình GDMN sau điều chỉnh; Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý ngoài công lập (cấp phép đúng qui định, biển hiệu, biểu bảng, đồng phục, biển tên theo vị trí làm việc, lưu giữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý, nhân sự và học sinh, các báo cáo tháng, biên bản kiểm tra của các cấp, việc quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất, PCCC, môi trường…), tổ chức liên kết hoạt động ngoại khóa, làm quen tiếng Anh ở những cơ sở GDMN đủ điều kiện, đảm bảo kết quả kiểm tra, khảo sát cam kết chất lượng của Trung tâm ngoại ngữ và cơ sở GDMN với tỷ lệ 80% trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối mỗi độ tuổi, sự ủng hộ hài lòng của PHHS.

– Cơ sở GDMN phát huy vai trò tự chủ trong việc tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị, thực hiện nghiêm túc TT 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản qui định liên quan đến sử dụng các ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

– 100% các cơ sở GDMN, đội ngũ CBQL, GV, NV thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế, lưu giữ đầy đủ, khoa học tại từng đơn vị.

– Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cam kết chất lượng chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của trẻ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo qui định của pháp luật, của ngành đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

– Đẩy mạnh xây dựng cơ sở Đảng độc lập trong trường mầm non và công tác phát triển Đảng viên.

8. Công tác xã hội hóa hội nhập quốc tế và tuyên truyền về GDMN

– Xây dựng kế hoạch tháng, chủ đề, chuyên mục truyền thông trong năm học, nội dung chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và Thành phố về đổi mới và phát triển GDMN, “Kế hoạch phát triển GDMN thành phố Hà Nội đến năm 2020”. Biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến. Phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ, quan tâm hòa nhập trẻ khuyết tật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 2lần/năm cùng báo cáo cuối học kỳ.

– Tiếp tục huy động, tạo điều kiện để các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực phát triển GDMN; Chú trọng phát triển trường lớp mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện, đặc biệt ở các khu đông dân cư, khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ.

– Tích cực nghiên cứu, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới vào GDMN; đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN với các tổ chức quốc tế; tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội; các Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc Sở, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng GDMN) để được hướng dẫn. Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua các đơn vị theo chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học ./.                                                        

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.